A gdy na wojenkę szli Ojczyźnie służyć obraz Kossaka Bitwa pod Rafajłową

A gdy na wojenkę szli Ojczyźnie służyć

muzyka: Feliks Halpern; słowa: Edward Słoński

Piosenka ta powstała 1 grudnia 1915 roku dla Legionów Polskich, walczących przeciwko Rosji. Muzykę napisał Feliks Halpern – muzyk, pianista i pedagog. Tekst piosenki wydano pierwszy raz w Warszawie, w 1917 roku, w tomiku Słońskiego „Ta, co nie zginęła”.

ilustracja do utworu Białe róże. Obraz Ranny kirasjer i dziewczyna W. Kossak

Białe róże

muzyka: Mieczysław Kozar – Słobódzki; słowa: Kazimierz Wroczyński i Jan Lankau

Jedna z najbardziej znanych piosenek żołnierskich z czasów I wojny światowej. Napisana została w Makowie w listopadzie 1914 roku przez Jana Lankau. W 1918 roku poeta Kazimierz Wroczyński uzupełnił ją o kolejne zwrotki, a Mieczysław Kozara-Słobódzki napisał nową muzykę.

ilustracja do utworu Bogurodzica Bitwa pod grunwaldem obraz Jan Matejko

Bogurodzica

muzyka i słowa: autor nieznany

Jest najstarszą polską pieśnią religijną i najstarszym polskim tekstem poetyckim. Nie wiemy gdzie i kiedy powstała. Jednakże za hipotetyczną datę uznaje się przełom XII/XIII wieku. Pierwszy zachowany tekst „Bogurodzicy” pochodzi z 1407 roku.

ilustracja utworu Deszcz jesienny deszcz plakat Do broni w szeregach AK. Jurgielewicz i Burke.

Deszcz, jesienny deszcz

muzyka i słowa: Marian Matuszkiewicz „Rysiek”

Tekst i muzykę skomponował w 1943 roku Marian Matuszkiewicz ps. „Rysiek”. W czasie wojny piosenka ta przez oddziały Armii Krajowej działające w Puszczy Kampinoskiej przeszła do warszawskich „Szarych Szeregów”, a później do innych okręgów tej organizacji.

ilustracja utworu Gaude Mater Polonia

Gaude Mater Polonia

muzyka i słowa: Wincenty z Kielczy

Jest polskim, średniowiecznym hymnem łacińskim (hymnem nieszpornym) i jednym z najstarszych liryków polsko – łacińskich, skomponowanym na melodię chorału gregoriańskiego „Oh salutaris Hostia”, z okazji translacji Stanisława ze Szczepanowa w 1253 roku.