Dokumentacja API Śpiewnika Niepodległości

Wyjaśnienie sposobu dostępu do danych Śpiewnika Niepodległości poprzez interfejs programistyczny REST oraz licencji dostępu i ponownego użycia treści.

Licencje do treści

Enter your description about the heading title here.

Fundacja Dziedzictwa Rzeczypospolitej udostępnia wskazane poniżej zasoby portalu „Śpiewnik Niepodległości” do użytku niekomercyjnego w zamian za uznanie autorstwa treści oraz wskazanie źródła ich uzyskania w ramach licencji Creative Commons.

Szczegółowe zasady są następujące:

Media: audio, zdjęcia

Licencja CC BY-NC-ND

Utwory audiowizualne ze Śpiewnika Niepodległości dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Polski.

Należą do nich:

 • Podkłady muzyczne
 • Nagrania „Koncertu Niepodległości”
 • Zdjęcia, ilustracje i grafiki użyte w portalu.

Teksty, opracowania, nuty

Licencja CC BY-NC-SA

Utwory audiowizualne ze Śpiewnika Niepodległości dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach 4.0 Polski.

Należą do nich:

 • Interpretacje wraz z opisem historycznym utworu
 • Teksty utworów

Nie należą do nich:

 • Strony informacyjne, np. „O projekcie” lub „Dziedzictwo”.

Format danych i wywołania

Sekcja opisuje formaty danych dostępnych przez API oraz sposób odwołania się do nich

Metadane treści oraz mediów Śpiewnika Niepodległości dostępne są jako pod-ścieżki niniejszego adresu głównego API:

https://www.spiewnikniepodleglosci.pl/wp-json/

Aby pobrać dane należy wywołać odpowiedni adres końcowy za pomocą metody HTTP GET z minimalnym zestawem nagłówków.

Dane są zwracane w typie treści (content-type) application/json w kodowaniu (encoding) utf-8.

Typ danych: Lista

Lista przedstawia tablicę wszystkich wpisów Śpiewnika należących do tego samego typu, np. Lista opracowań, Lista nut itp.

Obiekt zawiera minimalnie następujące pola:

 • ID (liczba) – identyfikator listy
 • name (łańcuch znaków) – nazwa listy
 • count (liczba) – ilość wpisów w liście
 • items (tablica obiektów Odnośnik) – lista odnośników do stron

Typ danych: Odnośnik

Odnośnik jest strukturą wskazującą na element utworu określający jego typ, adres oraz identyfikator.

Obiekt zawiera minimalnie następujące pola:

 • object_id (liczba) – identifikator obiektu
 • object (wyliczenie: „page”, „media”) – typ obiektu – determinuje do jakiego API odwołać się po dane obiektu
 • url (łańcuch znaków) – adres URL pod którym obiekt jest dostępny w śpiewniku
 • title (łańcuch znaków) – nazwa obiektu (zdatna do wyświetlania jako treść linku na stronie)

Typ danych: Strona

Typ reprezentujący pojedynczą stronę utworu, jego nut, podkładów itp.

Obiekt zawiera minimalnie następujące pola:

 • id (liczba) – identifikator obiektu
 • date (data ISO-8601) – data lokalna (CET) ostatniej modyfikacji obiektu
 • date_gmt (data ISO-8601) – data UTC/GMT ostatniej modyfikacji obiektu
 • link (łańcuch znaków) – adres URL pod którym obiekt jest dostępny w śpiewniku
 • title (łańcuch znaków) – tytuł strony
 • slug (łańcuch znaków) – zapis tytułu bezpieczny dla systemu plików (bez spacji, polskich znaków diakrytycznych i znaków przestankowych)
 • content (objekt) – pod kluczem „rendered” znajduje się faktyczna treść strony zapisana w formie pseudokodu zawierającego bloki funkcjonalne systemu WP Bakery Composer oraz HTML
 • _links – obiekt zawierający listę linków, w tym klucz „wp:attachment” pod którym znajdują się listy podlinkowanych mediów.

Typ danych: Medium

Typ reprezentujący pojedyncze medium dostępne w Śpiewniku Niepodległości.

Obiekt zawiera minimalnie następujące pola:

 • id (liczba) – identifikator obiektu
 • date (data ISO-8601) – data lokalna (CET) ostatniej modyfikacji obiektu
 • date_gmt (data ISO-8601) – data UTC/GMT ostatniej modyfikacji obiektu
 • title (obiekt) – zawiera jeden klucz „rendered” zawierający tytuł medium
 • slug (łańcuch znaków) – zapis tytułu bezpieczny dla systemu plików (bez spacji, polskich znaków diakrytycznych i znaków przestankowych)
 • media_type (łańcuch) – zawiera typ MIME medium (bez podtypu)
 • mime_type (łańcuch) – zawiera typ i podtyp MIME (np. image/svg+xml)
 • source_url (łańcuch) – zawiera adres pod którym dostępne jest medium (do pobrania)
 • alt_text (łańcuch) – treść alternatywna medium
 • description (obiekt) – zawiera w polu „rendered” treść HTML opisu medium

Punkty docelowe

Lista adresów URL z listami danych Śpiewnika

Lista nut i akordów

Dostępna jest pod adresem:

https://www.spiewnikniepodleglosci.pl/wp-json/wp-api-menus/v2/menus/52

Lista podkładów

Dostępna jest pod adresem:

https://www.spiewnikniepodleglosci.pl/wp-json/wp-api-menus/v2/menus/50

Lista tekstów utworów

Dostępna jest pod adresem:

https://www.spiewnikniepodleglosci.pl/wp-json/wp-api-menus/v2/menus/51

Lista utworów

Dostępna jest pod adresem:

https://www.spiewnikniepodleglosci.pl/wp-json/wp-api-menus/v2/menus/39

Obiekt typu Strona

Dostępna jest pod adresem:

https://www.spiewnikniepodleglosci.pl/wp-json/wp/v2/pages/<object_id>

Obiekt typu Medium

Dostępna jest pod adresem:

https://www.spiewnikniepodleglosci.pl/wp-json/wp/v2/media/<object_id>

W razie pytań?

W przypadku pytań lub chęci pozyskania dodatkowej licencji, prosimy o kontakt.