Partnerzy, sponsorzy, donatorzy

Dotychczasowa realizacja projektu Śpiewnik Niepodległości jest możliwa dzięki wsparciu udzielanemu m.in. przez instytucje kultury, organizacje pozarządowe i przedsiębiorstwa.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Urząd administracji rządowej w Polsce, obsługujący Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, obecnie właściwego do spraw jednego działu administracji rządowej – kultura i dziedzictwo narodowe. Od 1949 siedzibą ministerstwa jest pałac Potockich.

Czytaj więcej »

Instytut Muzyki i Tańca

Instytut Muzyki i Tańca został powołany z dniem 1 października 2010 przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Funkcjonuje jako państwowa instytucja kultury. Podstawową misją IMiT jest działalność na rzecz rozwoju kultury muzycznej i tanecznej w Polsce.

Czytaj więcej »

Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

Biblioteka Publiczna im. Z. Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

Instytucja kultury posiadająca osobowość prawną, której misją jest m.in. wspieranie edukacji kulturalnej i społecznej mieszkańców w Dzielnicy Mokotów oraz dążenie do najwyższego poziomu w zakresie gromadzenia, opracowywania, udostępniania i przechowywania zbiorów oraz w zakresie obsługi użytkowników.

Czytaj więcej »

Stowarzyszenia Wolnego Słowa

Stowarzyszenie Wolnego Słowa

Stowarzyszenie założone zostało w 2003 roku. Celem Stowarzyszenia jest m.in. gromadzenie, opracowywanie, upamiętnianie i upowszechnianie świadectw historycznych i literackich związanych z działalnością opozycji demokratycznej z lat 1976- 1989 oraz problematyką wolności słowa.

Czytaj więcej »

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Pierwsza w historii Polski agencja wykonawcza odpowiedzialna za wspieranie społeczeństwa obywatelskiego, działalności pożytku publicznego i wolontariatu. Służy organizacjom pozarządowym, kierując do nich programy wsparcia merytorycznego i finansowego. Jednym z programów NIW-CRSO jest Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO, którego celem jest udzielanie bezpośredniego wsparcia dla rozwoju polskich organizacji obywatelskich. Dotacje w ramach programu są przydzielane na rozwój instytucjonalny organizacji oraz realizację ich celów statutowych. W latach 2018-2030 na realizację PROO przeznaczona zostanie kwota 585 mln zł, która pozwoli na wsparcie blisko 12 tysięcy organizacji pozarządowych działających na terytorium Polski.

Czytaj więcej »

logo_nowe_polskie_radio-sqr-256x112

Polskie Radio (PR)

Jednoosobowa spółka Skarbu Państwa z siedzibą w Warszawie, której celem działalności jest wypełnianie zadań radiofonii publicznej w Polsce. Zadaniem Polskiego Radia jest nadawanie audycji radiowych o zasięgu ogólnokrajowym i międzynarodowym. Funkcjonuje także 17 spółek regionalnych Polskiego Radia, które nie są podległe Polskiemu Radiu S.A.

Czytaj więcej »

signiroad-logo-light-bg-960-256x59

Signiroad

Kompleksowe usługi w zakresie konsultingu IT dla biznesu oraz organizacji pozarządowych jak również zarządzania projektami cyfrowymi. Eksperci Signiroad tworzą i wdrażają strategie rozwoju produktów internetowych oraz pomagają w pozyskiwaniu finansowania i przygotowaniu wniosków na potrzeby konkursów grantowych i programów dotacyjnych.

Czytaj więcej »

bm-production-logo-254x112

BM Productions

Produkcja muzyczna, realizacja i obsługa techniczna koncertów, konferencji, wydarzeń i wielu innych eventów potrzebujących odpowiedniej oprawy audio-wizualnej. BM Productions zapewnia nagłośnienie i oświetlenie także dla dużych imprez plenerowych. Firma świadczy usługi realizacji i produkcji nagrań muzycznych w studio i poza nim.

Czytaj więcej »