O projekcie Śpiewnik Niepodległości

Od idei do realizacji, czyli jak rodził się pomysł na muzyczno-edukacyjny portal pieśni patriotycznej.

Śpiewnik Niepodległości, to czwarty projekt muzyczno-edukacyjno-kulturalny realizowany pro publico bono przez Fundację Dziedzictwa Rzeczypospolitej.

Celem tego interaktywnego i multimedialnego portalu jest przeniesienie do internetu oraz bezpłatne upublicznienie jak najpełniejszego dorobku polskiej pieśni patriotycznej, hymnicznej i wojskowej. Dla każdego z udostępnionych, na portalu www.spiewnikniepodleglosci.pl, utworów przygotowany został pakiet muzyczno-edukacyjny do samodzielnej nauki, na który składają się:
– opis utworu wraz z jego interpretacją i kontekstem historycznym,
– tekst utworu wraz z nutami  i chwytami gitarowymi,
– podkłady muzyczne (melodia, melodia z klikiem, melodia z akompaniamentem, akompaniament),
– nagrania utworów we współczesnych aranżacjach i kompozycjach własnych zespołu Koncert Niepodległości.

W związku z koniecznością opracowania najwyżej jakości merytorycznej materiałów przez specjalistów historyków oraz profesjonalnych muzyków, jak również przez wzgląd na plany technicznego rozwoju, projekt Śpiewnik Niepodległości został podzielony na etapy.

Pierwszy etap objął przygotowanie i wykonanie w pełni responsywnego portalu wraz z opracowanymi osiemnastoma pieśniami patriotycznymi, których wybór dokonany został w oparciu o twórczość Koncertu Niepodległości oraz jego dotychczasowy repertuar. Serwis uruchomiony został w połowie grudnia 2017 roku dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z Instytutu Muzyki i Tańca w ramach programu Muzyka i Taniec – Interwencje 2017.

W ramach drugiego etapu wykonana została, dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych wersja portalu, zgodnie ze standardem WCAG 2.0 na poziomie zgodności AA. Poza podstawowymi funkcjami jak np. zmiana kontrastu, czy rozmiaru czcionki, portal został zoptymalizowany pod kątem poprawności parsowania i kompatybilności. Dzięki czemu Śpiewnik Niepodległości stał się w pełni interoperacyjnym portalem, czyli takim, którego interfejsy działają płynnie i mogą współpracować m.in. z innymi systemami bez ograniczenia dostępu lub możliwości implementacji. Druga faza objęła także wykorzystanie interfejsu API. Na stronie portalu umieszczona została otwarta dokumentacja API Śpiewnika Niepodległości wyjaśniająca sposób dostępu do danych w portalu poprzez interfejs programistyczny REST oraz opisująca system licencji dostępu i ponownego użycia treści.
Realizacja tego etapu, zakończona 27.12.2018 roku, była możliwa dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury realizowanego w ramach programu Kultura Cyfrowa 2018.

W grudniu 2019 roku zakończyliśmy trzeci etap rozwoju portalu Śpiewnik Niepodległości, który objął swoim zakresem zarówno rozbudowę technologiczną jak również opracowanie nowych utworów muzycznych i pakietów edukacyjnych do publikacji na serwisie. Dla naszych użytkowników przygotowaliśmy nową funkcjonalność – Kreator Śpiewnika Niepodległości. Jest to narzędzie, które umożliwia stworzenie własnego Śpiewnika Niepodległości z utworów dostępnych w bazie portalu w formacie pdf oraz na czytniki e-book (formaty mobi i e-pub). Do każdego z utworów dołączany jest pakiet edukacyjny składający się m.in. z tekstu utworu, nut i akordów gitarowych oraz streszczenia utworu wraz z notą historyczną i analizą literacką. Zaimplementowaliśmy nowy mechanizm przeszukiwania bazy portalu zarówno alfabetycznie jak i pełnotekstowo. Wzbogaciliśmy także portal o sekcję „Wiadomości” oraz funkcje ułatwiające pobieranie wszystkich materiałów edukacyjnych z biblioteki Śpiewnika Niepodległości. Realizacja trzeciego etapu, była możliwa dzięki wieloletniemu dofinansowaniu otrzymanemu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury realizowanego w ramach programu Kultura Cyfrowa.

W grudniu 2020 roku zakończony został kolejny etap rozbudowy portalu. Przygotowaliśmy dla użytkowników funkcje rekomendacji treści oraz polecanych materiałów dostępnych w bazie Śpiewnika Niepodległości. W ramach modułów pozwalających dzielić się treściami generowanymi przez użytkowników zaprojektowaliśmy unikalny mechanizm playlist oraz funkcje share’owania wygenerowanych za pośrednictwem kreatora śpiewnika treści. Mechanizm playlist pozwala wygenerować użytkownikowi listę nagrań pieśni z bazy portalu, które można odsłuchać albo udostępnić innym użytkownikom. Mechanizm dla kreatora umożliwia z kolei podzielenie się wykreowanym śpiewnikiem z innymi użytkownikami. Przygotowaliśmy także moduły społecznościowe, które pozwalają dzielić się treściami z portalu przy wykorzystaniu kanałów: Facebook, Twitter, WhatsApp i e-mail. W tym etapie dodaliśmy także opcje dzielenia się zawartością portalu z poziomu poszczególnych stron portalu tj. Opracowania, Teksty, Nuty i akordy, Podkłady. Wszystkie, nowe elementy portalu zostały dostosowane do potrzeb osób z dysfunkcjami według standardu WCAG 2.0.

Obecnie w bazie portalu mamy prawie 60 utworów, na które składają się pieśni patriotyczne, wojskowe i hymny oraz współczesne interpretacje i kompozycje własne inspirowane polską historią i dziedzictwem narodowym jak np. Powstańce, czy Boleslaue, Dux Gloriosissime!.
Realizacja tego etapu, była możliwa dzięki wieloletniemu dofinansowaniu otrzymanemu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury realizowanego w ramach programu Kultura Cyfrowa oraz wsparciu otrzymanemu z Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

W planach, dla następnych etapów, jest nie tylko sukcesywne poszerzanie bazy portalu o kolejne utwory ale także rozbudowa serwisu o kolejne funkcje. Fundacja Dziedzictwa Rzeczypospolitej, która jest właścicielem marki oraz wydawcą portalu, dokłada wszelkich starań, aby Śpiewnik Niepodległości był jak najpełniejszą, nowoczesną bazą pieści, która rozwija się i z powodzeniem wykorzystuje technologie XXI wieku. Stąd wśród przyszłych planów na rozwój produktu znajdziemy m.in.:
– uzupełnienie dotychczasowej zawartości bazy o materiały typu wideo,
– poszerzenie bazy materiałów dydaktycznych np. dodatkowe bazy nut i akordów dla innych instrumentów,
– przygotowanie web aplikacji, która umożliwi korzystanie z portalu w trybie off-line.

Śpiewnik Niepodległości jest niekomercyjnym projektem pro-publico bono, którego całość zasobów udostępniana jest za darmo w internecie. Dlatego jego realizacja oraz dalszy rozwój możliwe są tylko i wyłącznie dzięki wsparciu udzielanemu mu przez przyjaciół fundacji, m.in.: instytucje kultury, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa i osoby prywatne.

Logotyp portalu Śpiewnik Niepodległości

Udostępniamy dwie wersje logotypu do pobrania

Logo portalu Śpiewnik Niepodległości. Wersja 2 linie.
Śpiewnik Niepodległości. Logo w wersji 2 linie.
Logo portalu Śpiewnik Niepodległości w wersji jedna linia
Śpiewnik Niepodległości. Logo w wersji 1 linia.

Wsparcie dla projektów fundacji

Wszystkie projekty oraz działania prowadzone przez Fundację Dziedzictwa Rzeczypospolitej mają charakter pro publico bono. Dotychczasowa realizacja projektów fundacji, tj. portalu Śpiewnik Niepodległości, Koncertu Niepodległości, Projektu Arboretum oraz Hybrydy Kultur Festiwalu była możliwa wyłącznie dzięki wsparciu udzielanemu przez przedsiębiorstwa, instytucje kultury, organizacje pozarządowe i osoby prywatne.

Dofinansowanie projektu Śpiewnik Niepodległości

Partnerzy projektu Śpiewnik Niepodległości

Stowarzyszenia Wolnego Słowa
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

Wsparcie działań Fundacji

NIW-1
PROO-5-1

Kontakt dla mediów

Wydawcą i właścicielem marki Śpiewnik Niepodległości jest Fundacja Dziedzictwa Rzeczypospolitej

Fundacja Dziedzictwa Rzeczypospolitej logotyp

Jacek „Wiejski” Górski
Prezes Fundacji Dziedzictwa Rzeczypospolitej

telefon: (+48) 601 130 016
e-mail: [email protected]

Fundacja Dziedzictwa Rzeczypospolitej

Siedziba fundacji:
Mieruniszki 26
16-424 Mieruniszki
powiat suwalski, woj. podlaskie

Adres korespondencyjny:
Racławicka 33A/38A
02-601 Warszawa

NIP: 844-235-22-08 | Regon: 20080762 | KRS: 0000477637

Zobacz także

Wszystkie projekty Fundacji Dziedzictwa Rzeczypospolitej