O projekcie Śpiewnik Niepodległości

Od idei do realizacji, czyli jak rodził się pomysł na muzyczno-edukacyjny portal pieśni patriotycznej.

Śpiewnik Niepodległości, to czwarty projekt muzyczno-edukacyjno-kulturalny realizowany pro publico bono przez Fundację Dziedzictwa Rzeczypospolitej.

Celem tego interaktywnego i multimedialnego portalu jest udostępnienie i ponowne wykorzystanie cyfrowych zasobów kultury poprzez bezpłatne upublicznienie jak najpełniejszego dorobku polskiej pieśni patriotycznej, hymnicznej i wojskowej. Dla każdego z udostępnionych, na portalu www.spiewnikniepodleglosci.pl, utworów przygotowany został pakiet muzyczno-edukacyjny do samodzielnej nauki, na który składają się:
– opis utworu wraz z jego analizą, interpretacją i kontekstem historycznym,
– tekst utworu wraz z nutami  i chwytami gitarowymi,
– podkłady muzyczne (melodia, melodia z klikiem, melodia z akompaniamentem, akompaniament),
– nagrania utworów we współczesnych aranżacjach i kompozycjach własnych zespołu Koncert Niepodległości.

W związku z koniecznością opracowania najwyżej jakości merytorycznej materiałów przez specjalistów historyków, profesjonalnych muzyków i tłumaczy, jak również przez wzgląd na plany technologicznego rozwoju, projekt Śpiewnik Niepodległości został podzielony na etapy, których realizacja kontynuowana jest nieprzerwanie od 2017 roku.

Rok 2023

Canções da Independência da Polônia

W 2023 roku dzięki dofinansowaniu ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023 Fundacja rozpoczęła realizację projektu „Specjalna odsłona portalu polskiej pieśni patriotycznej Śpiewnik Niepodległości dla Polonii w Brazylii.” W ramach projektu przygotowano portugalskojęzyczną wersję portalu. Język portugalski jest bowiem urzędowym językiem w Brazylii. Kraju, w którym zamieszkuje blisko 2-3 miliony Polaków oraz osób polskiego pochodzenia (wg. różnych szacunków), stanowiących aż ok. 10% diaspory polskiej na świecie.

Analogicznie do anglojęzycznej instancji, użytkownicy portugalskiej odsłony portalu Canções da Independência da Polônia | Śpiewnik Niepodległości mogą poznawać kontekst historyczny i literacki utworów, przeglądać multimedialne galerie, korzystać z tłumaczeń tekstów pieśni, nut i akordów, podkładów muzycznych oraz nagrań. Przy każdym z utworów znajdują się materiały do pobrania za darmo w języku portugalskim, odesłania do wszystkich zasobów dostępnych dla danego utworu oraz rekomendacje i polecenia dotyczące innych pieśni oraz treści znajdujących się w bazie serwisu.

Nawigowanie pomiędzy wersjami językowymi portalu wspiera dedykowana danej wersji językowej nawigacja i stopka oraz specjalne oznaczenia znajdujące się na podstronach portalu, które informują użytkowników o dostępności danej treści w wersji językowej.

Portal w każdej z trzech wersji językowych jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych zgodnie z międzynarodowym standardem WCAG oraz działa w technologii aplikacji progresywnej tzw. Progressive Web Application (PWA).

Projeto financiado pelo Gabinete do Primeiro-Ministro
Projekt „Specjalna odsłona portalu polskiej pieśni patriotycznej Śpiewnik Niepodległości dla Polonii w Brazylii.” został dofinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023. Wysokość dofinansowania: 55000 zł
Dofinansowano z budżetu państwa

Rok 2023

Pieśni Powstań Śląskich – nowe utwory w portalu www.spiewnikniepodleglosci.pl

Fundacja LOTTO

Dzięki dofinansowaniu projektu ze środków darowizny otrzymanej od Fundacji LOTTO, polskojęzyczna wersja portalu Śpiewnik Niepodległości została wzbogacona o nowe utwory wraz z opracowaniami historyczno-literackimi, tekstami utworów, nutami i akordami, wielowariantowymi podkładami muzycznymi oraz nagraniami. Zobacz >>

Rok 2022

Polish Independence Songbook

W 2022 roku dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z budżetu państwa w ramach konkursu Ministra Spraw Zagranicznych RP „Dyplomacja Publiczna 2022” Fundacja rozpoczęła realizację projektu anglojęzycznej wersji portalu pod nazwą „Polish Independence Songbook | Śpiewnik Niepodległości. Multimedialny, historyczno-edukacyjny portal pieśni patriotycznych – anglojęzyczna wersja portalu” .

Użytkownicy portalu www.polishindependencesongbook.com mogą poznawać kontekst historyczny i literacki utworu, przeglądać multimedialne galerie, korzystać z przekładów słów pieśni, nut i akordów, podkładów muzycznych oraz nagrań, które poprzez swoje unikalne hybrydowe aranżacje stanowią inspirację dla użytkowników do studiowania i poznawania polskiej twórczości.

Przy każdym z utworów znajdują się materiały do pobrania za darmo w języku angielskim, odesłania do wszystkich zasobów dostępnych dla danego utworu oraz rekomendacje i polecenia dotyczące innych pieśni oraz treści znajdujących się w bazie serwisu.

Nawigowanie pomiędzy wersjami językowymi portalu wspiera dedykowana danej wersji językowej nawigacja i stopka oraz specjalne oznaczenia znajdujące się na podstronach portalu, które informują użytkowników o dostępności danej treści w wersji językowej.

Portal w obu wersjach językowych jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych zgodnie z międzynarodowym standardem WCAG oraz działa w technologii aplikacji progresywnej tzw. Progressive Web Application (PWA). Rozwiązanie to łączy najlepsze cechy przeglądarek internetowych i natywnych aplikacji mobilnych. W miarę jak użytkownik ogląda kolejne podstrony, przeglądane przez niego treści buforowane są na jego urządzeniu. Dzięki takiej mechanice wcześniej odwiedzone zasoby stają się dostępne dla użytkownika nawet w przypadku braku dostępu do Internetu.

W ramach dalszego rozwoju Polish Independence Songbook planowane jest wykonanie tłumaczeń i przekładów oraz przygotowanie materiałów historyczno-muzycznych dla wszystkich utworów znajdujących się w bazie polskiej wersji serwisu. Fundacja chciałaby także przygotować dla obcojęzycznych użytkowników portalu funkcje playlist i kreatora śpiewnika oraz pełnotekstową wyszukiwarkę, które będą obsługiwały język angielski.

Nowe utwory w portalu www.spiewnikniepodleglosci.pl

Dzięki dofinansowaniu projektu przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych otrzymanemu w ramach „Otwartego Konkursu Ofert na działalność dokumentacyjną i wydawniczą związaną z wykonywaniem rządowego zadania w zakresie kultywowania i upowszechniania tradycji walk o niepodległość i suwerenność RP” polskojęzyczna wersja portalu Śpiewnik Niepodległości zostanie wzbogacona o nowe utwory.

Rok 2021

Progressive Web Application oraz nowe utwory

W grudniu 2021 roku zakończony został kolejny etap rozbudowy portalu. www.spiewnikniepodleglosci.pl działa obecnie w technologii aplikacji progresywnej tzw. Progressive Web Application (PWA), która łączy najlepsze cechy przeglądarek internetowych i natywnych aplikacji mobilnych. W miarę jak użytkownik przegląda kolejne podstrony, przeglądane przez niego treści buforowane są na jego urządzeniu. Dzięki takiemu rozwiązaniu wcześniej odwiedzone zasoby stają się dostępne dla użytkowników nawet w przypadku braku dostępu do Internetu. Dla użytkownika PWA nie różni się od tradycyjnych aplikacji zainstalowanych na urządzeniu mobilnym tzn. użytkownik po pobraniu śpiewnika otrzymuje skrót – ikonę i możne uruchomić portal tak, jak każdą inną aplikację. W ramach dywersyfikacji działań promocyjnych uruchomiony został także kanał Śpiewnika Niepodległości na YouTube.

Wszystkie, nowe elementy portalu zostały dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wraz z końcem 2021 roku baza portalu liczy 76 utworów, na które składają się pieśni patriotyczne, wojskowe i hymny oraz współczesne interpretacje i kompozycje własne inspirowane polską historią i dziedzictwem narodowym. Każdy z utworów posiada dedykowany tematycznie pakiet edukacyjny.

Realizacja tego etapu, była możliwa dzięki dofinansowaniu otrzymanemu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury realizowanego w ramach programu Kultura Cyfrowa 2019.

Rok 2020

Playlisty, rekomendacje, funkcje społecznościowe oraz nowe utwory

W grudniu 2020 roku zakończony został kolejny etap rozbudowy portalu. Przygotowaliśmy dla użytkowników funkcje rekomendacji treści oraz polecanych materiałów dostępnych w bazie Śpiewnika Niepodległości. W ramach modułów pozwalających dzielić się treściami generowanymi przez użytkowników zaprojektowaliśmy unikalny mechanizm playlist oraz funkcje share’owania wygenerowanych za pośrednictwem kreatora śpiewnika treści. Mechanizm playlist pozwala wygenerować użytkownikowi listę nagrań pieśni z bazy portalu, które można odsłuchać albo udostępnić innym użytkownikom. Mechanizm dla kreatora umożliwia z kolei podzielenie się wykreowanym śpiewnikiem z innymi użytkownikami. Przygotowaliśmy także moduły społecznościowe, które pozwalają dzielić się treściami z portalu przy wykorzystaniu kanałów: Facebook, Twitter, WhatsApp i e-mail. W tym etapie dodaliśmy także opcje dzielenia się zawartością portalu z poziomu poszczególnych stron portalu tj. Opracowania, Teksty, Nuty i akordy, Podkłady. Wszystkie, nowe elementy portalu zostały dostosowane do potrzeb osób z dysfunkcjami według standardu WCAG 2.0.

Rok 2019

Kreator śpiewnika oraz nowe utwory

W grudniu 2019 roku zakończyliśmy trzeci etap rozwoju portalu Śpiewnik Niepodległości, który objął swoim zakresem zarówno rozbudowę technologiczną jak również opracowanie nowych utworów muzycznych i pakietów edukacyjnych do publikacji na serwisie. Dla naszych użytkowników przygotowaliśmy nową funkcjonalność – Kreator Śpiewnika Niepodległości. Jest to narzędzie, które umożliwia stworzenie własnego Śpiewnika Niepodległości z utworów dostępnych w bazie portalu w formacie pdf oraz na czytniki e-book (formaty mobi i e-pub). Do każdego z utworów dołączany jest pakiet edukacyjny składający się m.in. z tekstu utworu, nut i akordów gitarowych oraz streszczenia utworu wraz z notą historyczną i analizą literacką. Zaimplementowaliśmy nowy mechanizm przeszukiwania bazy portalu zarówno alfabetycznie jak i pełnotekstowo. Wzbogaciliśmy także portal o sekcję „Wiadomości” oraz funkcje ułatwiające pobieranie wszystkich materiałów edukacyjnych z biblioteki Śpiewnika Niepodległości. Realizacja trzeciego etapu, była możliwa dzięki wieloletniemu dofinansowaniu otrzymanemu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury realizowanego w ramach programu Kultura Cyfrowa.

Rok 2018

Dostępność cyfrowa

W ramach drugiego etapu wykonana została, dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych wersja portalu, zgodnie ze standardem WCAG 2.0 na poziomie zgodności AA. Poza podstawowymi funkcjami jak np. zmiana kontrastu, czy rozmiaru czcionki, portal został zoptymalizowany pod kątem poprawności parsowania i kompatybilności. Dzięki czemu Śpiewnik Niepodległości stał się w pełni interoperacyjnym portalem, czyli takim, którego interfejsy działają płynnie i mogą współpracować m.in. z innymi systemami bez ograniczenia dostępu lub możliwości implementacji. Druga faza objęła także wykorzystanie interfejsu API. Na stronie portalu umieszczona została otwarta dokumentacja API Śpiewnika Niepodległości wyjaśniająca sposób dostępu do danych w portalu poprzez interfejs programistyczny REST oraz opisująca system licencji dostępu i ponownego użycia treści.
Realizacja tego etapu, zakończona 27.12.2018 roku, była możliwa dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury realizowanego w ramach programu Kultura Cyfrowa 2018.

Rok 2017

Portal Śpiewnik Niepodległości

Pierwszy etap objął przygotowanie i wykonanie w pełni responsywnego portalu wraz z opracowanymi osiemnastoma pieśniami patriotycznymi, których wybór dokonany został w oparciu o twórczość Koncertu Niepodległości oraz jego dotychczasowy repertuar. Serwis uruchomiony został w połowie grudnia 2017 roku dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z Instytutu Muzyki i Tańca w ramach programu Muzyka i Taniec – Interwencje 2017.

W planach, dla następnych etapów, jest nie tylko sukcesywne poszerzanie bazy polsko i anglojęzycznej wersji portalu o kolejne utwory, rozwój serwisu o nowe wersje językowe oraz funkcjonalności technologiczne. Fundacja Dziedzictwa Rzeczypospolitej, która jest właścicielem marki oraz wydawcą portalu, dokłada wszelkich starań, aby Śpiewnik Niepodległości był jak najpełniejszą, nowoczesną bazą pieści, która rozwija się i z powodzeniem wykorzystuje technologie XXI wieku.

Śpiewnik Niepodległości jest niekomercyjnym projektem pro publico bono, którego całość zasobów udostępniana jest za darmo w Internecie. Dlatego jego realizacja oraz dalszy rozwój możliwe są tylko i wyłącznie dzięki wsparciu udzielanemu mu przez przyjaciół fundacji, m.in.: instytucje kultury, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa i osoby prywatne.

Logotyp portalu Śpiewnik Niepodległości

Udostępniamy dwie wersje logotypu do pobrania dla wersji polskojęzycznej oraz logotyp dla wersji anglojęzycznej portalu

Logo portalu Śpiewnik Niepodległości. Wersja 2 linie.
Śpiewnik Niepodległości. Logo w wersji 2 linie.
Logo portalu Śpiewnik Niepodległości w wersji jedna linia
Śpiewnik Niepodległości. Logo w wersji 1 linia.
Polish Independence Songbook. Logo wersja anglojęzyczna portalu
Polish Independence Songbook. Logo wersja anglojęzyczna portalu
Canções da Independência da Polônia. Logo wersja portugalskojęzyczna portalu.
Canções da Independência da Polônia. Logo wersja portugalskojęzyczna portalu.

Wsparcie dla zadania

Dotychczasowa realizacja projektu Śpiewnik Niepodległości była możliwa wyłącznie dzięki wsparciu udzielanemu przez przedsiębiorstwa, instytucje kultury, organizacje pozarządowe i osoby prywatne.

Dofinansowanie portugalskojęzycznej wersji portalu Śpiewnik Niepodległości

Zadanie zostało dofinansowane ze środków budżetu państwa.

Projekt „Specjalna odsłona portalu polskiej pieśni patriotycznej Śpiewnik Niepodległości dla Polonii w Brazylii.” został dofinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023. Wysokość dofinansowania: 55000 zł

Dofinansowanie anglojęzycznej wersji portalu Śpiewnik Niepodległości

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Zadanie zostało dofinansowane ze środków budżetu państwa.

Projekt „Polish Independence Songbook | Śpiewnik Niepodległości. Multimedialny, historyczno-edukacyjny portal pieśni patriotycznych – anglojęzyczna wersja portalu” został sfinansowany z budżetu państwa w ramach konkursu Ministra Spraw Zagranicznych RP „Dyplomacja Publiczna 2022”. Wysokość dofinansowania: 75150 zł

Dofinansowanie polskojęzycznej wersji portalu Śpiewnik Niepodległości

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Fundacja LOTTO

Partnerzy projektu Śpiewnik Niepodległości

Stowarzyszenia Wolnego Słowa
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

Wsparcie działań Fundacji

NIW-1
PROO-5-1

Kontakt dla mediów

Wydawcą i właścicielem marki Śpiewnik Niepodległości jest Fundacja Dziedzictwa Rzeczypospolitej

Fundacja Dziedzictwa Rzeczypospolitej logotyp

Jacek „Wiejski” Górski
Prezes Fundacji Dziedzictwa Rzeczypospolitej

telefon: (+48) 601 130 016
e-mail: [email protected]

Fundacja Dziedzictwa Rzeczypospolitej

Siedziba fundacji:
Mieruniszki 26
16-424 Mieruniszki
powiat suwalski, woj. podlaskie

Adres korespondencyjny:
Racławicka 33A/38A
02-601 Warszawa

NIP: 844-235-22-08 | Regon: 20080762 | KRS: 0000477637

Zobacz także

Wszystkie projekty Fundacji Dziedzictwa Rzeczypospolitej