Opracowania utworów muzycznych

Przeczytaj i pobierz w formacie pdf interpretację wraz z opisem historycznym utworów z bazy Śpiewnika Niepodległości

Rebeliancka pieśń odwetowa

Muzyka: inspiracja pieśnią „Gdy naród do boju”; Słowa: wg. tekstu wiersza Olgi Zarzyckiej – Ręgorowicz

Polska pieśń związana z III Powstaniem Śląskim. Tekst jest wierszem „Powstańców nie wiążą wersalskie traktaty” Olgi Zarzyckiej – Ręgorowicz. Ogólną inspirację oraz melodię (Fryderyk Chopin na motywach Mozarta) wzięto z pieśni „Gdy naród do boju” z 1835 roku.

ilustracja do utworu Rota

Rota

Muzyka: Feliks Nowowiejski; Słowa: Maria Konopnicka

„Rota” jest pieśnią patriotyczną, której powstanie ściśle wiązało się z represjami wobec Polaków w zaborze pruskim. Napisała ją w 1908 roku Maria Konopnicka do melodii skomponowanej przez Feliksa Nowowiejskiego. Po raz pierwszy została wykonana 15 lipca 1910 r. w Krakowie.

Ilustracja do utworu Ryngraf

Ryngraf

Muzyka: Anna Suda

Ryngraf to elektroakustyczna kompozycja instrumentalna Anny Sudy | An On Bast. Inspirowana jest jednym z najbardziej charakterystycznych elementów umundurowania polskich żołnierzy-powstańców czyli ryngrafem. Reprezentujący nurt techno-house utwór, łączy w sobie dynamiczne rytmy maszyny perkusyjnej z nostalgicznymi brzmieniami syntezatora modularnego. Jest przykładem inspiracji, jaką dla współczesnych artystów może być historia Polski.

Sen o szpadzie ilustracja utworu

Sen o szpadzie

Muzyka: Zygmunt Pomarański; Słowa: Edward Słoński

Polska pieśń wojskowa nawiązująca do bratobójczych walk Polaków wcielonych do armii zaborczych w czasie I Wojny Światowej. Autorem tekstu z 1915 r. był Edward Słoński, polski poeta, pisarz i działacz socjalistyczny z przełomu XIX i XX w., w czasie I Wojny Światowej związany z Legionami Piłsudskiego.

Serce w plecaku ilustracja utworu

Serce w plecaku

Muzyka i słowa: Michał Zieliński

Polska piosenka wojskowa z okresu międzywojennego. Autorem tekstu i muzyki był Michał Zieliński – zawodowy podoficer i muzyk wojskowy w II Rzeczypospolitej.