Rebeliancka pieśń odwetowa

Muzyka: inspiracja pieśnią „Gdy naród do boju”
Słowa: wg. tekstu wiersza Olgi Zarzyckiej – Ręgorowicz

wykonanie: Ola Turkiewicz z zespołem Koncertu NiepodległościRebeliancka pieśń odwetowa

Powstańców nie wiążą wersalskie traktaty,
ni pakta bankierów i tchórzy:
niech warczą maszynki, zagrają armaty,
lud pęta potarga, kaźń zburzy

Ref: O cześć wam szachraje z Londynu
za strugi krwi śląskiej przelane,
my dzierżym karabin, nie boim się czynu,
wyzwolim swe Śląsko kochane.

My skomleć nie będziem o pomoc w Paryżu,
ni błagać Lloyd George’a w Londynie,
my poślem wymowną odpowiedź ze spiżu:
Śląsk Górny i Polska nie zginie.

Ref: O cześć wam szachraje z Londynu…

My raczej kopalnie i huty lichwiarzy
w powietrze petardą,
nim Prusak i Anglik swym knutem się waży
naruszyć powstańca część hardą.

Ref: O cześć wam szachraje z Londynu …

Ni Gliwic ni Zabrza Prusakom nie damy
I wioski obronim strzeleckie,
Za wolność, Śląsk Górny swe życie składamy,
Zwyciężym zamiary zdradzieckie.

Ref: O cześć wam szachraje z Londynu…

Dziś górnik i hutnik wystąpił z orężem,
o wolność Śląsk Górny wojuje,
lud śląski zawoła: umrzem lub zwyciężym!
Więc Bóg mu zwycięstwo zgotuje.

Ref: O cześć wam szachraje z Londynu…

Armaty pod Anną lud zdobył roboczy
rękami czarnymi od młota,
najeźdźców krwią wrażą obficie kraj zbroczy
i pierzchnie krzyżacka hołota.

Ref: O cześć wam szachraje z Londynu…

Podziel się

Rebeliancka pieśń odwetowa

Zobacz inne strony z materiałami o utworze