Polonez Trzeciego Maja

Muzyka: Aleksander Rodowski (kompozytor domniemany)
Słowa: Franciszek Dionizy Kniaźnin (autor domniemany)

wykonanie: Grzegorz Wilk wraz z zespołem Koncertu Niepodległości
Polonez Trzeciego Maja
wykonanie: Grzegorz Wilk wraz z zespołem Koncertu Niepodległości Polonez Trzeciego Maja

Zgoda Sejmu to sprawiła
Że nam wolność przywróciła
Wiwat! Krzyczcie wszystkie stany Niechaj żyje Król kochany!

Taka jest narodu wola
Za swych braci i za Króla
Obywatel każdy wszędzie
Życie swoje łożyć będzie

Wiwat Sejm i naród cały!
Dziś nam Nieba żywot dały
Wiwat! Krzyczcie wszystkie stany
Niechaj żyje Król kochany!

Zobacz także

Pozostałe materiały muzyczno-edukacyjne w Śpiewniku Niepodległości