Polonez Trzeciego Maja

Muzyka: Aleksander Rodowski (kompozytor domniemany)
Słowa: Franciszek Dionizy Kniaźnin (autor domniemany)
Opracowanie materiałów: zespół Koncertu Niepodległości

nuty i chwyty gitarowe do Polonez trzeciego maja

Zobacz także

Pozostałe materiały muzyczno-edukacyjne w Śpiewniku Niepodległości