Marsz, marsz me serce

Muzyka: autor nieznany
Słowa: autor nieznany, udokumentowane przez Oskara Kolberga

wykonanie: Zespół Muzyki Dawnej JERYCHOMarsz, marsz me serce

wersja wg. Oskara Kolberga, Kociewie[1]

Marsz, marsz, me serce, pobudki biją,
Strzelaj modlitwy, a chwal Maryją.
Bo u Maryji jesteś w komendzie,
Nad nią mocniejszy świat nic nie będzie.

[1] Tekst pieśni pochodzi ze zbioru rękopisów pt. Oskar Kolberg Dzieła  Wszystkie  Tom 39 – Pomorze. Pomorze  jest  pierwszym  w  kolejności  tomem  tzw.  ineditów  Oskara  Kolberga, tj. tomem  wydanym  z jego  spuścizny  rękopiśmiennej  w  ramach  całości  Dzieł  wszystkich. Słowa pieśni w zbiorze Oskara Kolberga zostały spisane zgodnie z notatką ks. Zielińskiego: „Ostatni marsz śpiewał mój dziadek, Dąbrowski, z powyższą przegrywką na trąbie. Zapewnie nauczył go się służąc w wojsku, gdyż z Ojcem swym przybyli z Królestwa w te strony (Kociewie). Melodia i słowa tego marszu jako też dwu poprzednich  polonezów […] spisałem wedle śpiewu mej Matki”. Podobna u ks. Mioduszewskiego — Śpiewnik kościelny s. 833 [Melodia  inna,  tekst  wykazuje  drobne  różnice.]

Podziel się

Marsz, marsz me serce

Zobacz inne strony z materiałami o utworze