Boleslaue, Dux Gloriosissime!

Muzyka: Ola Turkiewicz
Słowa: kronikarz Anonim tzw. Gall

wykonanie: Ola Turkiewicz z orkiestrą Koncertu NiepodległościBoleslaue, Dux Gloriosissime!

Wersja w języku łacińskim

Boleslaue, Boleslaue, dux gloriosissime,

Tu defendis terram tuam quam studiosissime

Tu non dormis nec permittis nos dormire paululum

Nec per diem, nec per noctem, neque per diluculum.

Et cum nos te putaremus de terra propellere,

Tu nos tenes ita quasi conclusos in carcere.

Talis princeps debet regnum atque terram regere,

Qui cum paucis tot et tantos ita scit corrigere.

Quid si forte suos omnes simul congregaverit?

Numquam cesar sibi bello resistere poterit.

Talem virum condeceret regnum et imperium,

Qui cum paucis sic domabat tot catervas hostium.

Et cum nondum recreatus sit de Pomorania,

Sic per eum fatigatur nostra contumacia.

Et cum illi cum triumpho sit eundum obviam,

Nos e contra cogitamus expugnare patriam.

Ipse quidem cum paganis bella gerit licita,

Sed nos contra christianos gerimus illicita.

Unde Deus est cum eo faciens victoriam,

Nobis vero iuste illatam iniuriam.

Przekład na język polski

Bolesławie, Bolesławie, ty przesławny książę panie,

Ziemi swojej umiesz bronić wprost niezmordowanie!

Sam nie sypiasz i nam także snu nie dasz ni chwili,

Ani we dnie, ani w nocy, ni w rannej godzinie!

Szliśmy pewni, że cię z ziemi twej łatwo wyżeniem,

A ty teraz nas zamknąłeś niemal jak w więzieniu!

Taki książę słusznie rządy nad krajem sprawuje,

Który z garstką swych olbrzymie wojsko tak wojuje!

Cóż by było, gdybyś wszystkie swe siły zgromadził,

Nigdy by ci cesarz w polu bronią nie poradził!

Godny jesteś i królewskiej, i cesarskiej władzy,

Gdy z twą garstką tłumy wrogów tak trzymasz na wodzy!

Wszakżeś jeszcze nie wypoczął z walk z Pomorzanami,

A już, karząc naszą śmiałość, uganiasz się z nami!

Miast tryumfatora witać hołdy należnymi,

My przeciwnie zamyślamy pozbawić go ziemi!

On prowadzi dozwolone wojny z poganami,

My wzbronioną walkę wiedziem tu z chrześcijanami!

Dlatego też Bóg poszczęścił mu walką zwycięską,

A nas słusznie za zadane krzywdy karze klęską!

Podziel się

Boleslaue, Dux Gloriosissime!

Zobacz inne strony z materiałami o utworze