A na boru sośnia

Muzyka i słowa: autor nieznany

wykonanie: Adam Strug A na boru sośnia

Gwara

A na boru sośnia,

wysoko wyrosła.

Wydała me mama za munż,

jescem nie urosła.

 

Zielenio sia lasy,

zielenio sia pola,

A komus ja cie zostazie

nojmilejso moja.

 

Zostazia cia tamu

panu leśnicamu,

a sam puda,

puda słuzyć Króloziu Polskiamu.

 

Współcześnie

 

A w borze sosna,

wysoko wyrosła.

Wydała mnie mama za mąż,

jeszczem nie urosła.

 

Zielenią się lasy,

zielenią się pola,

A komóż ja cię zostawię

najmilejsza moja.

 

Zostawię cię temu

panu leśniczemu,

a sam pójdę ,

pójdę służyć Królowi Polskiemu.

Podziel się

A na boru sośnia

Zobacz inne strony z materiałami o utworze