Grupa LOTOS

LOTOS to polska grupa kapitałowa i jeden z najnowocześniejszych koncernów naftowych w Europie. Działalność firmy ma strategiczne znaczenie dla krajowego i europejskiego bezpieczeństwa w sektorze energii oraz polskiej gospodarki.

Koncern wydobywa gaz ziemny i ropę naftową w Polsce, Norwegii oraz na Litwie. Należy do niego, jedna z najnowocześniejszych światowych rafinerii, zlokalizowana w Gdańsku, która przerabia surowiec przede wszystkim na wysokiej jakości paliwa.

LOTOS to także sieć ponad 500 stacji paliw, dogodnie zlokalizowanych przy autostradach i drogach ekspresowych, we wszystkich aglomeracjach i wielu miejscowościach na terenie całego kraju. LOTOS, jako sprzedawca detaliczny i hurtowy, zaopatruje w paliwa blisko 1/3 polskiego rynku. Zajmuje też pozycję drugiego spedytora kolejowego w kraju. Firma jest też czołowym producentem asfaltów drogowych, olejów silnikowych oraz smarów do samochodów, samolotów, pociągów, statków, a nawet pojazdów techniki wojskowej.

W ramach realizowanej do 2022 r. strategii koncern dąży do uzyskania pozycji lidera w obszarze paliw nowej generacji. LOTOS inwestuje m.in. w wodór, określany mianem paliwa przyszłości. Spółka podpisała listy intencyjne z lokalnymi samorządami: Gdynią, Tczewem i Wejherowem na dostawy wodoru dla miejskich autobusów. Równolegle Grupa LOTOS realizuje projektu Pure H2. Zakłada on budowę instalacji do oczyszczania i dystrybucji wodoru oraz 2 punktów tankowania tego paliwa.

W planach są kolejne modernizacje gdańskiej rafinerii. Trwają prace nad budową kolejowego nalewaka bramowego oraz hydrocrackingowego bloku olejowego. W tym roku zakończono projekt związany z budową infrastruktury do efektywnej rafinacji o nazwie EFRA.

Oficjalna strona: www.lotos.pl