A gdy na wojenkę szli Ojczyźnie służyć

muzyka: Feliks Halpern
słowa: Edward Słoński
opracowanie materiałów: zespół Koncertu Niepodległości

Biblioteka

Materiały muzyczno-dydaktyczne

Zobacz także

Pozostałe materiały muzyczno-edukacyjne w Śpiewniku Niepodległości