Białe róże

muzyka: Mieczysław Kozar – Słobódzki
słowa: Kazimierz Wroczyński i Jan Lankau
opracowanie materiałów: zespół Koncertu Niepodległości

Biblioteka

Materiały muzyczno-dydaktyczne

Zobacz także

Pozostałe materiały muzyczno-edukacyjne w Śpiewniku Niepodległości