Pieśń żeglarska do Najśw. M. P. ( O, której berła)

Muzyka i słowa: autor nieznany

wykonanie: Ola Turkiewicz z zespołem Koncertu NiepodległościPieśń żeglarska do Najśw. M. P. ( O, której berła)

O, której berła, ląd i morze słucha,
Jedyna moja po Bogu otucha!
| O Gwiazdo morska! O święta Dziewico!
Nadziei moich niebieska kotwico! | bis

Ciebie na pomoc błędny żeglarz wzywa.
Spojrzyj, po jakiem strasznem morzu pływa;
| Jedni rozbici na dnie morskiem giną,
Drudzy do Ciebie po ratunek płyną. | bis

Szczęśliwi, którzy ominęli skały,
A przepłynąwszy pełne zdrady wały,
| Na brzeg bezpiecznie zdrowie swe unoszą!
I padłszy na twarz, dzięki Ci zanoszą. | bis

Noc mnie obeszła, biją zewsząd trwogi,
Już nie wiem, jakiej mam się trzymać drogi:
| Lecz gdy Twe spuścisz na mą łódź promienie,
Świecić mi będą same nocne cienie. | bis

O jaka ufność w mem się sercu rodzi,
Że Cię zwać Matką, zwać synem się godzi.
| Na srogich grzbietach fal morskich popłynę,
Pewien Twej łaski, wśród burzy nie zginę. | bis

Podziel się

Pieśń żeglarska do Najśw. M. P. ( O, której berła)

Zobacz inne strony z materiałami o utworze