From Klaipeda to Szczecin

Music and lyrics: Adam Kowalski

Performed by: Grzegorz Wilk and the Polish Independence Concert From Klaipeda to Szczecin

In English

To the sea – to the sea!
On the spuming ridge of waves,
To the sea, to the sea,
So far for the win we sail,
To Gdańsk and faithful Gdynia
For salvation miracle waiting,
From Klaipeda to Szczecin,
Polish people wait for aiding

At the sea, at the sea,
Sailors’ singing roars,
At the sea, at the sea,
German lifeblood foams.
Soon will Gdańsk and Gdynia hear,
God’s thunderbolts biting,
From Klaipeda to Szczecin,
Polish cannons will be striking.

Across the sea, across the sea
Let’s fight with faith in our hearts!
Across the sea, across the sea,
Striking and speeding like the sharks!
Getting back Gdańsk, Królewiec, Gdynia,
The Baltic will be ours again!
And from Klaipeda to Szczecin,
The Polish sea will guard, amen.

Over the sea, over the sea,
To hug the close ones again – the goal is,
Over the sea, over the sea,
Our gun barrels will be marked by roses.
We’ll kiss the Polish shore,
Honor Westerplatte and Hel,
From Klaipeda to Szczecin,
It’s forever ours, amen.

In Polish

Na morze – na morze!
Po spienionych grzbietach fal,
Na morze, na morze,
Po zwycięstwo płyńmy w dal!
Czeka Gdańsk i wierna Gdynia
Na zbawienia rychły cud,
Od Kłajpedy do Szczecina,
Czeka na nas polski lud.

Na morzu, na morzu,
Marynarski huczy śpiew,
Na morzu, na morzu
Pieni się niemiecka krew.
Wnet posłyszy Gdańsk i Gdynia
Jak gromami bije Bóg,
Od Kłajpedy do Szczecina
Zagrzmi polskich armat huk.

Przez morze, przez morze,
Z wiarą w sercu płyńmy w bój!
Przez morze, przez morze,
Wyzwolimy naród swój.
Wróci Gdańsk, Królewiec, Gdynia,
Bałtyk znowu będzie nasz,
Od Kłajpedy do Szczecina
Polskie morze weźmie straż.

Za morzem, za morzem,
Uściśniemy swoich znów,
Za morzem, za morzem,
Zatkną róże nam do luf.
Uczcim Hel i Westerplatte
Ucałujem polski brzeg,
Od Kłajpedy do Szczecina
Nasz już, nasz, po wieków wiek.

Share

From Klaipeda to Szczecin

Find out more about this song