Red Poppies on Monte Cassino

Music: Alfred Schütz
Lyrics: Feliks Konarski

Performed by: Ola Turkiewicz and the Polish Independence Concert ensembleRed Poppies on Monte Cassino

In English

Can you see that debris at the top?
Your foe’s hiding there like a rat.
You have to, you have to, you have to
Grab its neck and knock it down.
So, they went – fierce and willful,
They went to destroy and requite,
They went like always unyielding,
For honor fighting, for pride.

Refrain:
Red poppies on Monte Cassino
Were drinking not dew but Polish blood.
Soldiers walked on them and perished,
But stronger than death was their wrath.
Years will go by, then centuries,
The traces of old days won’t go
And poppies on Monte Cassino
Will redder be from Polish gore

They charged through the fire, dare-devils,
Many took bullets and died.
Insanely like Samosierra soldiers,
Like erstwhile Rokitna comrades.
They pounded with stormy forces
And made it. Their thrust was success.
White and red colors were raised
At the top. By those who remained!

Refrain:
Red poppies on Monte Cassino

Can you see the row of white crosses?
That’s where Poles with honor took vows.
Walk forward – the farther, the higher
The more at your feet you’ll find.
This land belongs to Poland,
Although Poland is far away,
For freedom is measured by crosses,
That’s history major mistake.

Refrain:
Red poppies on Monte Cassino

In Polish

Czy widzisz te gruzy na szczycie?
Tam wróg twój się kryje jak szczur.
Musicie, musicie, musicie
Za kark wziąć i strącić go z chmur.
I poszli szaleni zażarci,
I poszli zabijać i mścić,
I poszli jak zawsze uparci,
Jak zawsze za honor się bić.

Refren:
Czerwone maki na Monte Cassino
Zamiast rosy piły polską krew.
Po tych makach szedł żołnierz i ginął,
Lecz od śmierci silniejszy był gniew.
Przejdą lata i wieki przeminą.
Pozostaną ślady dawnych dni
I wszystkie maki na Monte Cassino
Czerwieńsze będą, bo z polskiej wzrosną krwi.

Runęli przez ogień ,straceńcy,
niejeden z nich dostał i padł,
jak ci z Samosierry szaleńcy,
Jak ci spod Racławic z przed lat.
Runęli impetem szalonym,
I doszli. I udał się szturm.
I sztandar swój biało czerwony
Zatknęli na gruzach wśród chmur,

Refren:
Czerwone maki na Monte Cassino…

Czy widzisz ten rząd białych krzyży?
Tam Polak z honorem brał ślub.
Idź naprzód, im dalej ,im wyżej,
Tym więcej ich znajdziesz u stóp.
Ta ziemia do Polski należy,
Choć Polska daleko jest stąd,
Bo wolność krzyżami się mierzy,
Historia ten jeden ma błąd.

Refren:
Czerwone maki na Monte Cassino…

Share

Red Poppies on Monte Cassino

Find out more about this song