The Oath

Music: Feliks Nowowiejski
Lyrics: Maria Konopnicka

Performed by: Ola Turkiewicz and the Polish Independence Concert ensembleThe Oath

In English

We won’t forsake the land we came from,
We won’t let our speech be buried.
We are the Polish nation, the Polish people,
From the royal line of Piast.
We won’t let the enemy oppress us.

So help us God!
So help us God!

To the last blood drop in our veins
We will defend our Spirit
Till into dust and ash shall fall,
The Teutonic windstorm.
Every doorsill shall be a fortress.

So help us God!
So help us God!

The German won’t spit in our face,
Nor Germanise our children,
Our host will arise in arms,
The Spirit will lead the way.
We will arise when the golden horn sounds.

So help us God!
So help us God!

We won’t have Poland’s name defamed,
We won’t step alive into a grave.
In Poland’s name, in her honor
We lift our foreheads proudly,
The grandson will regain his forefathers’ land

So help us God!
So help us God!

In Polish

Nie rzucim ziemi skąd nasz ród!
Nie damy pogrześć mowy.
Polski my naród, polski lud,
Królewski szczep Piastowy.
Nie damy, by nas zgnębił wróg!

Tak nam dopomóż Bóg!
Tak nam dopomóż Bóg!

Do krwi ostatniej kropli z żył
Bronić będziemy ducha,
Aż się rozpadnie w proch i w pył
Krzyżacka zawierucha.
Twierdzą nam będzie każdy próg!

Tak nam dopomóż Bóg!
Tak nam dopomóż Bóg!

Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz
Ni dzieci nam germanił,
Orężny stanie hufiec nasz,
Duch będzie nam hetmanił.
Pójdziemy, gdy zabrzmi złoty róg!

Tak nam dopomóż Bóg!
Tak nam dopomóż Bóg!

Nie damy miana Polski zgnieść
Nie pójdziem żywo w trumnę
Na Polski imię, na jej cześć
Podnosi czoła dumne.
Odzyska ziemi dziadów wnuk!

Tak nam dopomóż Bóg!
Tak nam dopomóż Bóg!

Share

The Oath

Find out more about this song