Dąbrowski’s Mazurka

Music: author unknown, based on mazurka motifs
Lyrics: Józef Wybicki

Performed by: Soldiers of the Polish NATO contingent in Adazi, Latvia and the Polish Independence ConcertDąbrowski’s Mazurka

In English

Poland has not yet perished,
So long as we still live.
What the foreign force has taken from us,
We shall with sabre retrieve.

Refrain:
March, march, Dąbrowski,
From Italy to Poland.
Under your command
We shall rejoin the nation.

We’ll cross the Vistula, we’ll cross the Warta,
We shall be Polish.
Bonaparte has given us the example
Of how we should prevail.

Refrain:
March, march Dąbrowski…

Like Czarniecki to Poznań
After the Swedish annexation,
To save our homeland,
We shall return across the sea.

Refrain:
March, march Dąbrowski…

A father, in tears,
Says to his Basia
Listen, our boys are said
To be beating the tarabans.

Refrain:
March, march Dąbrowski…

In Polish

Jeszcze Polska nie zginęła,
Kiedy my żyjemy.
Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy.

Refren:
Marsz, marsz Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski.
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.

Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,
Będziem Polakami.
Dał nam przykład Bonaparte,
Jak zwyciężać mamy.

Refren:
Marsz, marsz Dąbrowski…

Jak Czarniecki do Poznania
Po szwedzkim zaborze,
Dla ojczyzny ratowania
Wrócim się przez morze.

Refren:
Marsz, marsz Dąbrowski…

Już tam ojciec do swej Basi
Mówi zapłakany –
Słuchaj jeno, pono nasi
Biją w tarabany.

Refren:
Marsz, marsz Dąbrowski…

Share

Dąbrowski’s Mazurka

Find out more about this song